Naša voda

Nabor poslovnih daril za naročnika, ki opozarja na neprecenljiv pomen čiste vode kot javne dobrine. Ta mora biti dostopna vsem. Pravica do vode v evropski zakonodaji še vedno ni opredeljena kot temeljna človekova pravica, pritiski po privatizaciji vode pa se krepijo.

Kapljica v kateri se zrcali naša z vodo bogata dežela je parafraza slovenskega grba. Darila so zahvala tistim, ki se zavzemajo za ustrezno zaščito pravice do vode tudi v evropskih pravnih aktih. Ali pa v opomin tistim, ki bi se morali.

2016

 

Naša voda
Naša voda
Naša voda
Naša voda
Naša voda